Lapinlahden kaikilla kouluilla on kuluneen kevätlukukauden aikana toiminut erilaisia lasten ja nuorten toivomia harrastusryhmiä Harrastamisen Suomen mallin rahoituksella. Osa harrastusryhmistä on toteutettu etänä. Yksi näistä on ollut Lastun ohjaama Valokuva, media, kuvataide ETÄNÄ harrastusryhmä. Ryhmä on kokoontunut viikoittain teamsin välityksellä. Ryhmässä on ollut kuudesluokkalaisia osallistujia eri kyläkouluilta. Tapaamisissa on käyty läpi harjoitustehtävät, jotka ryhmäläiset ovat toteuttaneet omatoimisesti omassa arkiympäristössään. Teams-tapaamisissa ryhmäläiset ovat esitelleet omia tuotoksiaan ja antaneet toinen toisilleen palautetta.
Lukukauden päätteeksi harrastusryhmä on työstänyt valokuvistaan näyttelyn padlet-alustalle. Valokuvanäyttelyä pääsee katselemaan täältä. Näyttelykokonaisuudessa on vain osa ahkerien ja taitavien nuorten kevätlukukauden tuotoksista. Nuoret ovat kekseliäästi toteuttaneet harjoitustehtäviä omassa arjessaan ja omassa lähiympäristössään. Näyttelyyn he ovat itse valinneet haluamansa tuotokset esiin.

Lapinlahden kunta on osana Suomen mallin harrastushankekokeilua, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Lisätietoja Suomen mallista löydät osoitteesta minedu.fi/suomen-malli.
Lapinlahden kunta on tarjonnut kevätlukukauden aikana maksuttomia harrastuksia koulupäivän yhteydessä 5.-9.-luokkalaisille kunnan kaikilla kouluilla. Lapset ja nuoret ovat vastanneet valtakunnalliseen kyselyyn, jossa kysyttiin heidän omia harrastustoiveitaan. Harrastukset on räätälöity toiveita kuullen yhteistyössä kunnan ja eri harrastustoimijoiden kesken.
Kevätlukukaudella alkaneet ryhmät jatkuvat myös syylukukaudella. Kunta on hakenut rahoitusta ensi lukuvuoden harrastuksille, joita tarjotaan kaikenikäisille koululaisille. Lisätietoa kunnan harrastushankkeesta osoitteesta www.lapinlahti.fi/fi/Palvelut/Hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/Harrastehanke.