Ala- ja yläkoulujen mediakasvatuksen materiaalipankin julkistamistilaisuus
keskiviikkona 11.11.2020, klo 14.15-15.15
webinaari, pääset tästä mukaan teams-yhteydellä

Lukuvuonna 2020-2021 Pohjois-Savon alueella kehitetään lasten ja nuorten mediakasvatusta,
mediakasvatuksen oppimispolkua sekä yhteistyömallia OKM:n rahoittamassa MEDIAA!-
mediakasvatushankkeessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret sekä heidän kanssaan
työskentelevät.

MEDIAA! -mediakasvatushankkeessa on koottu mediakasvatuksen materiaalipankki ala- ja
yläkouluille. Materiaalipankin on koonnut Suonenjoen kirjasto yhteistyössä Arkkitehtuuri- ja
ympäristökulttuurikoulu Lastun kanssa. Materiaalipankin tarkoituksena on tukea ala- ja yläkoulun
opettajia mediakasvatustyössä.
Lisätietoja mediakasvatuksen materiaalipankista: Suonenjoen kirjasto, Sami Koponen,
p. 044 748 4408, sami.koponen@suonenjoki.fi
Lisätietoja MEDIAA! Mediakasvatushankkeesta: Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu,
Jaana Hiltunen, p. 050-5822 067, jaana.hiltunen@lastu.fi