FacebookInstagramYoutube

AvoT -avoin taidekasvatusmalli

AvoT -avoin taidekasvatusmalli on Lastenkulttuurikeskus Lastun, Sanataidekoulu Aapelin ja Kuopion kaupungin kehittämä toimintamalli, jossa taidekasvatus on integroitu osaksi varhaiskasvatusta. AvoT -malli osallistaa lapsia, perheitä ja työntekijöitä aidosti. Palaute lapsilta, perheiltä ja työyhteisöiltä on ollut erinomaista.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten kulttuurisia oikeuksia, osallisuutta ja hyvinvointia, sekä luoda uudenlaista moniammatillista työkulttuuria varhaiskasvatuksen arkeen. AvoT -mallin käytännön toiminnan lähtökohtana ovat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Vasu) laaja-alaisen oppimisen tavoitteet sekä lasten, perheiden ja työyhteisöjen omat mielenkiinnonkohteet, toiveet ja pedagogiset tarpeet. AvoT -malli on varhaiskasvatussuunnitelmaan sitoutunutta taide- ja kulttuurikasvatusta, lastenkulttuuritoimintaa ja kulttuurilaitosten yleisötyötä.

Käytännössä varhaiskasvatusryhmään jalkautuva taidekasvattaja organisoi yhdessä työyhteisön, lasten ja perheiden kanssa taideprojektin. Eri osapuolia osallistavassa mallissa luodaan ja hyödynnetään kunkin ryhmän arkeen luontevasti istuvia taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä sekä käytäntöjä. Prosessi on jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä erilainen ja räätälöidysti ryhmän yksilöllisiin tarpeisiin vastaava.

AvoT -mallin työskentelyn pohjana on käytännöllinen prosessimalli, joka rytmittää projektin etenemistä sekä helpottaa moniammatillista yhteistyötä. Mallin toimintaprosessi sisältää seitsemän askelta orientoivasta palaverista ja lapsihavainnoista projektin päätökseen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön jatkotyöskentelyn tukemiseen.