FacebookInstagramYoutube

MEDIAA! – mediakasvatushanke

Lukuvuonna 2020-2021 Pohjois-Savon alueella kehitetään lasten ja nuorten mediakasvatusta, mediakasvatuksen oppimispolkua sekä yhteistyömallia Lastun luotsaamassa MEDIAA!- mediakasvatushankkeessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret sekä heidän kanssaan työskentelevät.

Syksyn 2020 aikana suunnitellaan ja toteutetaan työpajoja lapsille ja nuorille ja kevään 2021 aikana järjestetään koulutuksia kasvattajille, opettajille ja ohjaajille.

 

Hankkeessa:

  • kehitetään toimintatapoja mediakasvatusosaamisen vahvistamiseen
  • luodaan medialukutaitoa edistäviä käytäntöjä
  • opastetaan pohjois-savolaisia lasten ja nuorten kasvattajia valtakunnallisten mediakasvatusmateriaalien ja -palveluiden käyttäjiksi
  • toteutetaan lapsille ja nuorille kohdistettua työpajatoimintaa
  • järjestetään koulutusta kasvattajille, opettajille ja ohjaajille, jotka toimivat lasten ja nuorten kanssa
Keskeisiä toimijatahoja: varhaiskasvatus, perusopetus ja taiteen perusopetus sekä nuorisotoimi ja kirjastot
 

Painopisteitä:

  • hyvä medialukutaito
  • elämyksellisyys ja kokemuksellisuus
  • sukupolvien välinen vuorovaikutus
  • lapsi- ja nuorisolähtöinen arjen mediakasvatus

Ota yhteyttä

Jaana Hiltunen:  jaana.hiltunen@lastu.fi, p. 050 5822067

Lastenkulttuurikeskus Lastu / Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu

 

Kurkista myös tänne

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti p. 040 6763 222 lastu.toimisto@lastu.fi