Opitaan itse ja yhdessä

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu toteuttaa yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta arkkitehtuurin taiteenalalla. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen hyväksymiin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin vuodelta 2017. Paikallisesti opetussuunnitelman hyväksyy ja sen toteutumista seuraa Lapinlahden kunnan peruspalvelulautakunta. Yleisiä opetussuunnitelman perusteita täydentää vuosittain laadittava opetusohjelma.

Lukuvuoden opetusohjelman rungon saat syyslukukauden alussa ryhmän opettajalta.

Lue lisää opetussuunitelman perusteista opetushallituksen sivuilta: https://www.oph.fi/download/186919_Taiteen_perusopetuksen_yleisen_oppimaaran_opetussuunnitelman_perusteet_2017.pdf

Ota yhteyttä

Mervi Eskelinen:  lastu@lastu.fi, p. 050 3267243

Lastenkulttuurikeskus Lastu / Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu

Lisätietoa

Kurkista myös tänne