FacebookInstagramYoutube

Kielenoppimis- ja kotoutumistoimintaa erilaisissa ryhmissä erilaisin teemoin

Suomen kielen taito on ensiarvoisen tärkeää kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Toisaalta muiden maiden kielten ja kulttuurien tuntemus kasvattaa suvaitsevaisuutta ja rakentaa yhteyksiä ja ystävyyttä eri kulttuureista tulevien välille. Kielellä leikitellen, omaa kulttuuria esitellen sekä toisten kulttuureihin tutustuen tullaan tutuksi ja edistetään monikulttuurisuutta sekä kotoutumista. Yhdessä kerrotaan omia tarinoita ja tutustutaan toisten tarinoihin kuvin, sanoin, kädentöin ja liikkuen. Kuvista, sanoista, kädentöistä tai vaikkapa tansseista löydetään niin eroja kuin yhtäläisyyksiä, vastavuoroisuutta ja vuoropuhelua ja ollaan luontevasti yhdessä. Yhdessä toimien opitaan toinen toisemme kieltä, tutustutaan eri maiden tapoihin, kädentaitoihin, taiteeseen ja kulttuuriin. Ymmärrys kulttuurien erityispiirteistä lisääntyy, kun kulttuurit kohtaavat.

Yhteisiä tekemisen paikkoja ja kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien yhdessä työskentelyä voi mahdollistaa räätälöimällä toimintaryhmiä eri ikäisille, perheille sekä eri teemojen ja tekemisen ympärille. Taideperustaista kielenoppimis- ja kotoutumistoimintaa voidaan viedä myös muiden toimijoiden olemassa oleviin ryhmiin (esim. SPR:n maahanmuuttajatoiminta, erilaiset kohtaamispaikat mm. perheentalo, harrastusryhmät) ja samalla törmäyttää ja saada erilaisia ihmisiä ja ryhmiä toimimaan yhdessä. Yhteinen työskentely voi olla ruokataidetta, laulua, tanssia, kädentaitoja, kuvataidetta tai se voi olla useampia sisältöjä yhdistävää yhdessä tekemistä. Kulttuuri ja taide tarjoavat moninaisia keinoja itseilmaisuun ja osallistavaan toimintaan, kun kielitaito on rajallinen.

 

 

Ruuanlaitto, leipominen ja ruokataide ovat herkullinen yhteisen tekemisen aiheisto. Eri kulttuurien makumaailmoihin sukeltaminen, ruokiin, ruokakulttuureihin ja ruokailutapoihin yhdessä tutustuminen ja niiden sanoittaminen ovat mitä parhainta kotoutumista. Kotoutumisen kannalta yksi tärkeimmistä asioista on sosiaaliset verkostot, tunne siitä, että on osa yhteisöä ja yhteiskuntaa. Yhteisen pöydän ääreen kokoontuessa tullaan tutuksi ja ollaan osa yhteisö maistellen toinen toistemme mauste- ja makumaailmoja.

 

Kädentaitotyöskentelyssä voi vertailla eri maiden käsityöperinteiden ja -tekniikoiden yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia. Huomata voi, että kasvitukia pajusta punottaessa omasta maasta tutut materiaalin pehmitysmenetelmät toimivat, vaikka paju olisikin uusi tuttavuus. Solmuja tehdään kaikkialla ja solmeilusta löytyy paljon yhteistä sekä monenlaista uudenoppimisen iloa mm. makramee räsymatonkuteilla. Monessa maassa on rikas kirjontaperinne ja yhdessä pistellen löytyy mielenkiintoisia sanoja ja samoja pistoja, vaikka kirjonnan kuviomaailma voi olla kulttuurista riippuen hyvinkin erilainen. Perinteisiin suomalaisiin käsitöihin voi yhdessä tutustua uusin materiaalein samalla kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen perehtyen. Esimerkiksi himmelin oljet pyöritellään foliokansista ja pirtanauhaan tarvittava kudontakehys työstetään jäätelötikuista tai margariinirasian kannesta.

Kuvataiteen tekniikat ovat samoja eri maissa, mutta niiden rikkaassa menetelmien, materiaalien ja tekniikoiden kirjossa on valtavasti yhdessä opeteltavaa ja ihmeteltävää sanastoa samalla kun yhdessä työskennellään ja työstetään omia ja yhteisiä teoksia eri tekniikoin ja materiaalein.

 

 

 

 

 

Musiikki toimii kulttuurien välisten jännitteiden vähentäjänä. Musiikki ja tanssi saavat ihmiset innostumaan, vaikka yhteistä kieltä ei olisikaan. Taiteen ja kulttuurin keinoin pystyy kommunikoimaan ja ilmaisemaan itseään ja näin taide ja kulttuuri madaltaa yhteistä kohtaamista ja ystävystymistä. Yhdessä voimme opetella toinen toistemme tansseja ja laulaa eri kulttuurien lauluja.