FacebookInstagramYoutube

Kielenoppimista ja kotoutumista retkeillen

 

Kieltä opitaan yhteisen kiinnostuksen kohteiden äärellä, yhdessä retkeillen ja erilaisiin paikkoihin ja lähiympäristöön tutustuen. Toiminnassa kulttuurilaitosten ja taide- ja kulttuuriharrastusten lisäksi tutuksi tulevat oma arkiympäristö ja suomalainen luonto (esim. jokamiehenoikeudet, luonnossa liikkuminen ja lähialueen retkipaikat), jotka ovat osa kulttuurisen osallistamisen paikkoja. Eri taiteen lajeihin liittyvää toiminta tukee kotoutumiseen tarvittavaa ihmisten välistä kohtaamista, yhdessä tekemistä sekä tutustuttaa maahanmuuttajat suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaiset muiden maiden kulttuureihin.

 

 

Eri teemojen mukaiset vierailut ja tutustumiskäynnit antavat mahdollisuuden löytää miten voi uudessa kotimaassa toteuttaa ja tehdä ennen tehtyjä tuttuja askareita ja harrasteita. Yhteiset retket suuntautuvat ryhmäläisiä kiinnostavien aiheiden pariin, joka voi olla vaikka puutarha ja viljely. Käynnit puutarhoilla, kasvihuoneilla, avoimissa puutarhatapahtumissa sekä palstaviljelyyn perehtyminen avaavat viljelyn vuodenkiertoa ja mahdollisuuksia Suomessa. Yhdessä voidaan aloittaa viljelypalstan pito ja hoito, jakaa viljelyvinkkejä, vertailla ei maiden viljelymahdollisuuksien eroja, punoa kasvitukia ja lopuksi nauttia yhdessä palstan satoa.

 

 

Yhteiset vierailut kulttuurilaitoksissa mm. museoissa ja kirjastoissa, tapahtumissa, esityksissä sekä erilaisissa kulttuurikohteissa ja -rakennuksissa rohkaisevat liikkumaan omassa arkiympäristössä sekä tutustumaan palveluihin ja tarjontaan. Yhdessä taivaltaen opitaan käyttämään palveluja sekä kohdataan uusia ihmisiä. Yhteiset tutustumisretket tarjoavat mahdollisuuksia löytää itseä kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa, harrastuksia ja jopa opiskelu- ja koulutuspolkuja. Näillä retkillä tulee monenmoisia uusia sanoja vastaan yhdessä ihmeteltäväksi, vertailtavaksi ja opiskeltavaksi.

 

 

Luontokotouttaminen, yhteinen retkeily luonnossa, tutustuttaa maahanmuuttajat suomen luonnon elementteihin, vuodenaikoihin ja jokamiehenoikeuksiin. Retket metsiin ja luontopoluille hälventävät luontoon liittyviä pelkoja ja lisäävät hyvinvointia. Retkillä opitaan retkitaitoja (mm. säänmukainen varustus ja tulen teko), opiskellaan sanoja (mm. kasvit, puut, eläimet, marjat, sienet), saadaan liikuntaa ja huomataan, ettei metsä ole outo ja pelottava paikka vaan esimerkiksi meille suomalaisille tärkeä osa identiteettiämme. Tutustuminen lähiympäristöön tai omaan lähimetsään madaltaa kynnystä lähteä myös omatoimisesti luontoon ja nauttimaan luonnon tarjoamista mahdollisuuksista esim. marjastuksesta ja sienestyksestä. Yhteiset marja- ja sieniretket voivat olla suuria elämyksiä ja myös tärkeitä opinpaikkoja, että marjasankkoon tai sienikoriin ei tule kerättyä mitään myrkyllistä. Luonto tarjoaa myös mahdollisuuden monenlaiseen taiteen tekemiseen luonnosta löytyvistä materiaaleista joka vuodenaikana.

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti p. 040 6763 222 lastu.toimisto@lastu.fi