RAKENNUSKULTTUURI
Lyhytkurssit ja -koulutukset

Restaurointitekniikat ja kulttuuriperintö

Lastu järjestää erilaisia lyhytkursseja, täydennyskoulutusta ja luentoja rakennusalan ammattilaisille, oppilaitoksille, työyhteisöille, yhdistyksille ja ryhmille sekä avoimia luentoja, kursseja ja työpajoja omatoimirakentajille ja aiheesta kiinnostuneille.

Täydennyskoulutusten aiheet liittyvät esimerkiksi kulttuuriperintöön, rakennuskulttuurin hoitoon ja restaurointiin, kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin ja maisemiin, hirsi- ja maaseuturakentamiseen, rakennusosien kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön tai rakennusjätteen määrän vähentämiseen. Kurssit ja luennot järjestetään joko Lastussa, asiakkaan kohteessa tai tilaajan omissa tiloissa.

Kursseja järjestetään kohderyhmästä riippuen arkena, iltaisin tai viikonloppuisin.

Lastulle voi tarjota omaa rakennuskohdettaan koulutuskohteeksi. Koulutuskohteeksi soveltuvat parhaiten ennen 1960-lukua rakennetut puurakenteiset ja muuratut rakennukset, joissa pystyy vanhojen perinteisten materiaalien ja rakennusmenetelmien käyttämistä opettamaan.

Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatus

Lisäksi Lastu järjestää erilaisten ryhmien toiveiden ja tarpeiden mukaan arkkitehtuuriin, rakennettuun kulttuuriperintöön ja ympäristönhoitoon sekä arkkitehtuuri-, ympäristö- ja taidekasvatukseen liittyviä lyhytkursseja ja työpajoja.

Lastun toteuttamat lyhytkurssit ja työpajat sopivat täydennyskoulutukseksi esimerkiksi opettajille, päiväkotien henkilökunnalle sekä muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Työpajoja voidaan soveltaa myös työyhteisöjen virkistyspäivien ohjelmaksi.

Työhyvinvointipäivien ohjelmaksi sopii esimerkiksi Elämystyöpaja PAIKKA, jossa pohditaan osallistujien henkilökohtaista kokemusta elinympäristöstä arkkitehtuurin ja ympäristökulttuurin lähtökohdista. Työpajan toteutus perustuu mielipaikkateeman mukaiseen tehtävään, jossa lähtökohtana on alitajuisten, syvälle lapsuuteen liittyvien tilakokemusten esille hakeminen ja käsittely. Aihetta työstetään luovan prosessin kautta, esimerkiksi kuvallisen ja sanallisen ilmaisun sekä pienoismallityöskentelyn kautta.

Ota yhteyttä

Mervi Eskelinen 050 326 7243, lastu(a)lastu.fi (lastenkulttuuriin liittyvä aikuiskoulutus)

 

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti p. 017 733 308 lastu.toimisto@lastu.fi