FacebookInstagramYoutube

”Taidepaskaa ja vitunoopperaa”

Kaikki eivät koe kulttuuria ja taidetta omakseen. Siksi peruskäsitteiden avaaminen ja omakohtaiselle tasolle tuominen on tärkeää. Mitä kulttuuri tarkoittaa? Mitä taide on? Kuka on taiteilija? Miten nämä liittyvät elämääni?

Mikä on identiteettini – kuka minä olen? Mitä suomalainen kulttuuri ja identiteetti tarkoittavat? Millainen on oman alan tai työn kulttuuri, nuorisokulttuuri, oman alueen kulttuuri?

Aiheeseen virittäviä harjoituksia

Minä ja kulttuuri

Jokaiselle osallistujalle annetaan 6 paperilappua. Osallistujat kirjoittavat kolme asiaa, yksi asia/paperi, jotka kuvaavat häntä itseään esim. punainen tukka, tykkään luonnosta, olen äänekäs, ja kolme asiaa, jotka liittyvät kulttuuriin, 1 asia/lappu. Kaikkien osallistujien laput kerätään yhteen, sekoitetaan ja sen jälkeen jokainen nostaa 6 lappua ja valitsee mitkä kolme asiaa kuvaavat häntä itseään ja mitkä kolme liittyvät kulttuuriin. Jos joku lapuista ei sovi itselle, niin sen voi yrittää vaihtaa jonkun toisen kanssa. Sitten jokainen lukee vuorollaan omat laput, ensin ne, jotka kuvaavat häntä itseään, sitten ne, jotka liittyvät kulttuuriin.

Taide- ja kulttuuriväittämiä

Ohjaaja lukee väittämiä yksi kerrallaan. Osallistujat muodostavat tilaan janan sen mukaan ovatko väittämän kanssa samaa vai eri mieltä. Lähellä toisiaan olevat voivat keskustella siitä, miksi ovat väitteestä tätä mieltä.

Väittämiä voi keksiä lisää ja valita kullekin ryhmälle tilanteeseen sopivia.

Kulttuuri ei kuulu minulle.
Olen osa suomalaista kulttuuria.
Taide tuottaa aina mielihyvää.
Taide on aina kaunista.
Taide ottaa aina kantaa.
Kuka tahansa voi olla taiteilija ja tehdä taidetta.
Rap on taidetta.
Tanssiminen ei ole taidetta.
Taide on täysin turhaa.
Arkinen elämäni on kulttuuria täynnä.
Suomalaiset eivät puhu.
Suomalaiset ovat metsäkansaa.
Suomalaiset ovat kovia tekemään työtä.
Vanhoja rakennuksia pitää suojella.
Kaikki vanhat rakennukset pitää purkaa.
Kalevala on Suomen tärkein teos.
Sarjakuvat eivät ole kirjallisuutta.

 

Mitä ilman ei voi elää?

Listatkaa paperille pareittain tai pienryhmissä asioita, joita ilman ette voi elää. Listalle voi kirjoittaa niin monta asiaa kuin haluaa. Valitkaa tärkeimmät asiat 5–10 kpl ja tehkää runo, laulu tai räppi, jossa nämä valitsemanne asiat ovat. Esittäkää tuotos omalle ryhmälle. Lopuksi keskustellaan yhdessä siitä, mitä ajatuksia harjoitus herätti ja mitä ilman ei voi elää. (Puhdas ilma, vesi ja ruoka ovat elinehtoja.) Miettikää myös, mitä taiteen ja kulttuurin sisältöjä nousi esiin.

Maailma ilman kulttuuria ja taidetta

Kuvittele millainen maailma olisi ilman kulttuuria ja taidetta. Piirrä sarjakuva tai tee piirros siitä millainen sinun päiväsi olisi ilman taidetta ja kulttuuria.

Identiteetti -kuka minä olen?

Listaa, kirjoita ja piirrä tai leikkaa lehdistä sanoja, tekstejä ja kuvia, jotka kuvaavat sinua ja sitä kuka sinä olet ja miten sinä elät. Mikä sinulle on tärkeää? Mihin uskot? Mikä on sinun lempipaikkasi? Lempiruoka? Lempivaatteet? Lempiharrastus? Lempikirja? Lempiartisti? Lempisarja/elokuva? Lempipeli?

Ota yhteyttä

Mervi Eskelinen, 050 3267243, lastu(at)lastu.fi Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu / Lastenkulttuurikeskus Lastu