FacebookInstagramYoutube

Evästystä ohjaajalle

Työskentelyn ja käsiteltävien teemojen tulee liittyä vahvasti nuorten omaan elämään ja arkeen. Nuoret myös etsivät, määrittelevät ja tuovat yhteiseen käsittelyyn heitä itseään kiinnostavia aiheita ja sisältöjä. Kun tekeminen liittyy nuorten omaan elämismaailmaan, on se heille merkityksellistä.

Heti työskentelyä aloitettaessa ohjaajan on pohdittava, miten hän sitouttaa ja kannustaa nuoria. Miten koukuttaa nuoria aiheeseen, joka joistakin voi aluksi tuntua vieraalta ja omaan elämään kuulumattomalta. Miten sukelletaan yhdessä taiteen ja kulttuurin maailmaan mahdollisimman erilaisista nuorta koskettavista näkökulmista.

Ohjaajan tulee kuunnella nuoria herkällä korvalla ja luoda yhteiselle työskentelylle turvallinen ilmapiiri. Tarjotaan monipuolisesti erilaisia menetelmiä. materiaalia ja tekniikoita, että jokaisen on mahdollista osallistua ja löytää omalle ilmaisulle muodot. Tunnistetaan ja tunnustetaan nuoret aktiivisina omaa elämäänsä, oppimistaan ja tulevaisuuttaan muovaavina toimijoina. Jokainen on oman elämänsä asiantuntija.

Ruokitaan nuorten mielikuvitusta ja tuetaan vahvuuksia. Annetaan tilaa erilaisille mielipiteille. Avoin ja vapaa lähtökohta työskentelylle tuottaa rikkaampia näkökulmia kuin tiukkaan rajatut kysymykset. Nuoret haluavat vaikuttaa asioihin ympärillään ja tulla kuulluksi. Nuorten tulee saada myös kokemus, että hän on ollut osallisena vaikuttamassa häntä koskeviin asioihin. Ohjaaja on syötteiden antaja ja turvallinen johdattelija yhteisellä tutkimus- ja työskentelymatkalla taiteen ja kulttuurin maailmaan.

Työskentelyyn johdattamisesta
Työskentely kannattaa aloittaa erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoin tutustuen ja kokeillen. Kokeiluun tuotavia materiaaleja ja menetelmiä valitessa on tärkeää huomioida nuorten kiinnostuksenkohteet sekä taidot ja vahvuudet. Niiden hyödyntäminen innostaa ja koukuttaa nuoria osallistumaan ja tarjoaa nuorille mahdollisuuksia tuoda taitojaan esille.

Kokeilujen kautta nuoret pääsevät kiinni tekemiseen ja suunnitteluun. Työskentelyn lomassa ajatuksia johdatetaan varsinaisen teoksen muodon ja sisällön suunnitteluun. Teoksen ideointia ja luonnostelua sekä teoksen sisältöä, muotoa ja materiaalien valintaa voidaan tehdä monin eri tavoin. Luonnostelu ja ideoiden kuvaus ei tarvitse tapahtua vain piirtämällä tai kirjoittaen, vaan ideoita ja ajatuksia voidaan esitellä esimerkiksi kollaasein ja käsillä olevista materiaalista malleja eri tavoin rakennellen. Monipuoliset taideteosesimerkit voivat myös inspiroivat osallistujia ideointiin ja suunnitteluun. Voidaan tutustua paikkakunnan taiteilijoihin, ite-taiteeseen, yhteisötaiteeseen ja kaikin puolin moninaisesti erilaisiin taiteen esimerkkeihin.

Yhteisen teoksen suunnitteluun innostetaan kaikkia mukana olevia nuoria. Suunnitellaan esimerkiksi pari- ja pienryhmissä, että kaikki saavat äänensä kuuluville. Syntyneistä ideoista yhdistellään yhteistoiminnallisesti ja neuvotellen koko ryhmän yhteinen teossuunnitelma.

Teoksen toteuttamisessa alkuperäinen suunnitelma ei välttämättä aina toteudu yksi yhteen. Työskentely saa olla elävää ja muuttuvaa. Yhdessä etsitään parhaat ratkaisut muutoksille ja uusille ideoille. Työskentely etenee pohtien, kokeillen, valiten ja suunnitelmia muokaten yhteiseen lopputulokseen. Myös yhteinen työskentelyprosessi on tärkeää, ei vain saavutettu lopputulos. Tärkeintä on yhdessä toimiminen ja palkitsevinta, että yhdessä saadaan aikaan jotain koko yhteisön kannalta hyödyllistä. Yhteisen projektin lopuksi on hyvä järjestää loppuhuipennus, juhla, paljastus, avajaiset tai joku muu tilaisuus, joka tuo esille yhteisen ponnistelun tulokset myös laajemmin.

 

Ota yhteyttä

Mervi Eskelinen, 050 3267243, lastu(at)lastu.fi Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu / Lastenkulttuurikeskus Lastu