FacebookInstagramYoutube

Mitä, kenelle, miksi

Lastun taidekasvattajat ja taiteilijat ovat työskennelleet työpareina kehitysvammaisten ohjaajien kanssa tuoden kehitysvammaisten yksilöllisten tavoitteiden mukaiseen päivätoimintaan taidelähtöisiä menetelmiä. Tutussa ryhmässä on työskennelty pitkäjänteisesti ja on ollut mahdollisuus kokeilla uutta, haastaa itseä, onnistua uudessa, sekä rohkaistua esillä oloon, omien kokemusten, tunteiden, ajatusten ja ideoiden näkyväksi tuomiseen. Jos puhe ei ole ollut kommunikaation väline, on toimittu vaihtoehtoisilla kommunikaatiovälineillä: viittomat, kuvat ja sosiaaliset tarinat. Toimintakokeiluissa taidetoiminta, taiteen kieli ja leikki, on nähty ja koettu todella merkittäväksi.

Lastun taidekasvattajat olivat mukana osallistujien arjessa ja toimivat yhteistyössä ryhmän vakituisten ohjaajien kanssa. Ohjelma sovitettiin tuttuun päivärytmiin ja tekemisessä edettiin osallistujien ehdoilla. Päivän tekemiset etenivät joka kerralla saman kaavan mukaan. Aamu alkoi aamukahveilla ja sen jälkeen kokoonnuttiin alkupiiriin. Päivä päättyi loppupiirin ja yhteiseen loppulauluun.

Toiminnallisissa harjoituksissa sekä kädentaitoja harjoittaessa nostettiin esille mm. seuraavia aiheita: omat rajat ja turvallisuus, ei:n sanominen, lähestyminen ja läheisyys, hyväksytyksi tuleminen, itsensä tunteminen, positiivinen minäkuva, toisen kuunteleminen ja huomioiminen sekä seksuaalisuus.

Työskentelystä on koottu tämä taidelähtöisten menetelmien Mun elämä -työkalupakki, jota kehitysvammaisten kanssa työskentelevät voivat hyödyntää.

Kauaskantoisempana tavoitteena on ollut myös kehitysvammaisten taiteellisen ilmaisun tukeminen, jotta he saavat oman äänensä taiteen tekijöinä. Pienissä kunnissa, joissa on toimittu, kehitysvammaisilla on tähän hyvin vähäiset rajatut mahdollisuudet.

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti p. 017 733 308 lastu.toimisto@lastu.fi