FacebookInstagramYoutube

Kyläraittien taidemuseo Keiteleellä: Puutaidetta yhdessä tehden

Keiteleellä eletään puusta, joka valikoituikin oikeutetusti paikallisen taideprojektin keskiöön. Keiteleen kylätaiteilija Iida Eija Tilles on innostanut paikallisia suunnittelemaan taideteoksia kesätapahtumien yhteydessä. Lisäksi teosehdotuksia on kerätty sähköisesti ja paperilla.

Keiteleen kunnan edustajista, keiteleen kuntalaisista sekä Kyläraittien taidemuseo -hankkeen edustajista koottu raati kokoontui elokuun alussa tekemään päätöksen toteutettavasta teoksesta.

Taideteosta tullaan työstämään yhteisöllisesti loppukesän aikana. Taideteoksen toteutusta tukevat paikalliset yrittäjät.

 

 

Keiteleen kylätaiteilija Iida Eija Tilles

Hei!

Olen Iida Eija Tilles, kotoisin Kuopiosta ja nyttemmin kotiutunut Tuusniemelle. Siinä välissä ehdin asua aika monessa paikassa eri puolilla Suomea. Olen valmistunut Snellman-korkeakoulusta steinerpedagogiseksi kuvataideopettajaksi ja luokanopettajaksi. Olen myös puuseppä. Olen työskennellyt opetustehtävissä monenlaisten ryhmien kanssa niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin kanssa.

Taiteessa minua kiinnostavat suuret vastakohdat: luonto ja rakennettu ympäristö, aika ja ikuisuus, muutos ja pysyvyys sekä yritys ymmärtää niitä. Maalaus ja kuvanveisto ovat omimpia tekniikoitani.

Yhteisöt ja yhteisöllisyys ovat kiinnostaneet minua aina siitä lähtien, kun perehdyin niihin ilmiöinä Tampereen yliopistossa aluetiedettä opiskellessani. Miten esim. maaseudun yhteisöt ovat syntyneet, miten ja miksi ne ovat muuttuneet ajassa ja millaisia haasteita ne kohtaavat nykyajassa? Entä miksi on tärkeää tukea yhteisöjen elinvoimaisuutta ja omaleimaisuutta?

Pidän taidetta ja kulttuuria oleellisesti ihmiselämään kuuluvana, myös maaseudun kylillä. Se ravitsee ja voimaannuttaa niin yksilöitä kuin yhteisöäkin. Yhdessä tekeminen ja kokeminen, yhteisön jäsenten panoksen kokoaminen osiensa summaa suuremmaksi kokonaisuudeksi ja sen esille tuominen myös vierailijoille ja muille ulkopuolisille, on monivaiheinen matka. Se  kysyy rohkeutta ja innostusta, mutta palkitsee kyllä myös osallistujiaan. Tällaiselle matkalle olemme nyt lähteneet Keiteleellä! Tulepa mukaan!

Lisätietoja hankkeesta: Laura Rukola, Kyläraittien taidemuseo -hankekoordinaattori

p. 040-3568075, laura.rukola@lastu.fi

 

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu

Linnansalmentie 85 73100 Lapinlahti p. 017 733 308 lastu.toimisto@lastu.fi